Bende Riis

Autoriseret psykolog siden 1999MIN FAGLIGE BAGGRUND

Jeg har mere end 20 års erfaring som psykolog, og tilbyder samtaler, terapi og supervision i min praksis i Gl., tæt på Ry. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og autoriseret af Psykolognævnet i 1999. 

Jeg følger retningslinier vedrørende tavshedspligt, journalføring, etik og persondata politik. Du kan læse mere her.

Nuværende:

Egen psykolog praksis i Gl. Ry, ved Ry 2021 ->
Byggende på 20 års erfaringer. I dag for voksne og unge.

Ekstern supervisor for yngre psykologer ved
PsykologCentret Viborg-Skive 2020 ->

Jeg har givet supervision relateret til følgende problemstillinger og områder:
Arbejdsrelateret stress, depression, angst, sociale kompetencer, angst i forhold til sygdom/handicap, tab og sorg, selvskade, selvmordsrisiko og selvmordsforebyggelse.
Generelle temaer mellem psykolog og klient.
Supervision på supervisandens egne kompetencer, ressourcer og rolle som terapeut og supervisor.

Tidligere:

Egen praksis i PsykologCentret Viborg-Skive 2009- 2019

Bredt fokus på voksne, især angst, herunder social angst, depression, arbejdsrelateret stress, sygdom og pårørende til syge, dødsfald og sorgforløb, traumatiske hændelser, tidligere traumer.
Samtaler med unge under uddannelse: skole og familie relaterede udfordringer, perfektionisme, spiseforstyrrelse, stress, social angst og depression.
Desuden borgere med særlige behov (Autisme, ADHD, indlæringsvanskeligheder) samt supervision af enkelte plejefamilier. Børn med især angst, herunder skolevægring.
Samarbejdspartnere: Skive Gymnasium, Skive Handelsskole, Viborg Tekniske Skole, Viborg Ungdomsskole, Viborg Krisecenter, Viborg kommune, Skive Kommune, Retsafdelingen i Viborg (børnesamtaler i familieansvars sager).
I en 2-årig periode desuden psykologiske undersøgelser.

Visiterende psykolog i PsykologCentrets Ungerådgivning, herunder undervisning og supervision af unge psykologer og psykologistuderende.

Lægehenviste klienter inden for sygesikringsordning, 2015- 2016.

Psykolog i Ungdomsrådgivningen i Viborg, bijob fra 2003 – 2007
Et åbent rådgivningsprojekt for unge og forældre.

Regionshospitalet Viborg 1996 – 2009
Kroniske smertetilstande, samt i en 4 årig periode også tilknyttet Vestdanmarks Center for Rygmarvsskader. Rådgivende samtaler og terapi, afspænding og visualisering, afklaring, lettere udredning, pårørende arbejde, samt i mindre grad undervisning og supervision. 

Priser

Kontakt

Supervision

ADRESSE

Fæstibakke 7, 8680 Ry

SKRIV TIL

mail@benderiis.dk

RING PÅ

30 24 50 38

Medlem af Dansk Psykolog Forening  -  CVR. NR. 32 24 71 64