Samtaler & terapi

Jeg arbejder ud fra accept og anerkendelse samt at lytte mig ind i ressourcer og muligheder.


Mobirise

SAMTALER & TERAPI

Hvorfor gå til psykolog?
Professionel hjælp kan noget andet, end det som familie og venner giver dig. 
En psykolog er en udenforstående person, som fagligt og menneskeligt er med på sidelinien i dit liv, for en tid. En psykolog lytter - og er aktiv sammen med dig - med det formål at skabe de bedste forudsætninger for dit liv nu og fremover.

Jeg kan hjælpe med:
- Sygdom, dødsfald og sorg
- Pludselige voldsomme begivenheder

- Stress, som kan være relateret til arbejde, familie, eller svære oplevelser i fortiden.
- Depression - let til moderat

- Angst, eksistentiel angst

- Lavt selvværd og selvtillid
- Ensomhed
- Svære begivenheder i livet, tidligere traumer

- At finde sit ståsted i livet
- Personlig udvikling - f.eks. at udvikle større hjertekontakt


En del mennesker, som kommer hos mig, oplever manglende glæde, energi og overskud eller har svært ved at sætte grænser og svært ved at mærke sig selv. Dette kan fx være en følge af stress, eller af andre af ovennævnte udfordringer. Jeg har ligeledes erfaring med mennesker som søger en større dybde i livet og som gerne vil leve “indefra og ud”, sådan at det er de indre værdier som bliver styrende for det ydre liv.

Samtaleforløbet

Vi tager udgangspunkt i din situation her og nu, og det du ønsker hjælp til. Ud fra min erfaring og faglige viden vil jeg løbende foreslå det som jeg vurderer er bedst, og sammen finder vi ud af hvad der giver mening for dig. Står du i fx sorg og krise, med store forandringer omkring dig, så har du brug for samtaler der rummer og samler. Arbejder du på at kunne sætte grænser på dit arbejde, så har du brug for samtaler der mere aktivt afdækker dine tankemønstre.Min tilgang

Jeg arbejder ud fra anerkendelse og accept - og sammen med dig lytter jeg mig ind i ressourcer og muligheder. Jeg arbejder helhjertet for at samtaler og terapi bliver konkret og brugbar - og at der er mulighed for fordybelse.
Jeg arbejder dels med psykologiske metoder, og dels med en spirituel tilgang.

Psykologiske metoder 

De psykologiske metoder handler bl.a. om at blive nysgerrig på dine tanker, følelser og handlinger. Hvordan de udspiller sig i forholdet til dine nærmeste, på dit arbejde, din uddannelse eller andre sammenhænge du indgår i. Du vil opdage hvor meget tanker styrer – og at du ikke skal tro på alle dine tanker.

Tanker kan ændres eller tanke kan man lade være som det de er, netop tanker. De har den sandhedsværdi som du giver dem og de fortolkninger du vælger. Dette er nyttig viden der kan afprøves.

Følelser er en kilde til glæde og en kilde til besvær. Du kan ændre på dine følelser ved at ændre på dine tanker. Der er også temaer eller situationer hvor det mere handler om at kunne acceptere og rumme en følelse, f.eks. en dybere smerte frem for at ville ændre den, eller ville løbe væk fra den. Acceptere og rumme på en medfølende måde. Det kan også være at acceptere det du ikke kan ændre.

Opmærksomhed på krop og vejrtrækning er en hjælp til at komme ned i tempo, og til at mærke dig selv, herunder dine følelser. Opmærksomhed på krop og vejrtrækning kan være en del af at forebygge og håndtere stresstilstande. Det at mærke egne følelser og sig selv mere tydeligt hjælper til øget selvfølelse.

I samspillet med familie, venner, naboen eller andre er det være givende at undersøge hvordan du og en anden person bliver “hinandens årsag”. Ved at få større klarhed på hvad der foregår inde i dig selv og ved at blive nysgerrig på hvad der kunne foregå i den anden, er det muligt at forløse en situation helt eller delvist - gennem at ændre dine egne tanker og handlinger. I andre situationer medfører større klarhed måske at turde række ud efter hjælp.

Det jeg har beskrevet ovenfor er en del af de kognitive metoder - dels KRAP som er en forkortelse af Kognitiv Ressourcefokuseret, Anerkendende Praksis; og dels ACT, som står for Acceptance og Commitment Therapy, og endelig CFT, som står for Medfølelsesfokuseret Terapi.

Det spirituelle

Kan man henvende sig til “noget højere” og få hjælp? Ja, det kan man. Det spirituelle er den dybeste tilgang til at møde og overvinde udfordringer, hvad de end indebærer. Vi kan bede om en åndelig tilstedeværelse mens vi arbejder på det psykologiske plan. En samtale kan også afsluttes med en healingsmeditation, anden meditation eller en lille bøn. Det er min erfaring - at når vi slipper og giver plads til at noget større må tage del i vores liv, så løfter det den svære proces som det er at gå igennem f.eks. sygdom, sorg, skilsmisse o.a. Og det kan åbne for dit potentiale når du står med nye ønsker for dit liv.

Læs mere om en spirituel tilgang

.

Hvor mange samtaler?

De fleste mærker en bedring i kraft af selve det at gå i gang med samtaler og terapi, fordi man gør noget konkret med det der udfordrer. En del når langt på 5 sessioner, en del har brug for 6- 10 samtaler. Det afhænger af rigtig mange ting. Andre igen fortsætter i et længere udviklingsforløb. Enkelte får sat noget vigtigt på plads på 1- 3 samtaler.

Hvem kommer hos mig?

Voksne og unge.
Jeg glæder mig til at møde dig i min praksis eller online.

CITAT

Du skal ikke tro på alle dine tanker

KRAP

Intro-rabat i juni, juli og august 2021:

spar 100,- pr. samtale

PRISER

Mobirise

Individuel samtale

950 kr / 55 min.

Mobirise

Inddragelse af pårørende

1050 kr / 55 min.

Supervision

Min faglige baggrund

Kontakt

ADRESSE

Alkenvej 145, 8660 Skanderborg

SKRIV TIL

mail@benderiis.dk

RING PÅ

30 24 50 38

Medlem af Dansk Psykolog Forening  -  CVR. NR. 32 24 71 64