Samtaler & terapi

Jeg arbejder ud fra accept og anerkendelse samt at lytte mig ind i ressourcer og muligheder.


SAMTALER & TERAPI

Hvorfor gå til psykolog?
Professionel hjælp kan noget andet, end det som familie og venner giver dig. En psykolog er en udenforstående person, som fagligt og menneskeligt er med på sidelinien i dit liv, for en tid. En psykolog lytter - og er aktiv sammen med dig - med det formål at skabe de bedste forudsætninger for dit liv nu og fremover.

Jeg kan hjælpe med:
- Sygdom, dødsfald og sorg
- Pludselige voldsomme begivenheder
- Stress, som kan være relateret til arbejde, familie, eller svære oplevelser i fortiden.
- Depression - let til moderat
- Angst, eksistentiel angst

- Lavt selvværd og selvtillid
- Ensomhed
- Svære begivenheder i livet, tidligere traumer

- At finde sit ståsted i livet
- Personlig udvikling - f.eks. at udvikle større hjertekontakt

En del mennesker, som kommer hos mig, oplever manglende glæde, energi og overskud eller har svært ved at sætte grænser og svært ved at mærke sig selv. Dette kan fx være en følge af stress, eller af andre af ovennævnte udfordringer. Jeg har ligeledes erfaring med mennesker som søger en større dybde i livet og som gerne vil leve “indefra og ud”, sådan at det er de indre værdier som bliver styrende for det ydre liv.

Samtaleforløbet
Vi tager udgangspunkt i din situation her og nu, og det du ønsker hjælp til. Ud fra min erfaring og faglige viden vil jeg løbende foreslå det som jeg vurderer er bedst, og sammen finder vi ud af hvad der giver mening for dig. Står du i fx sorg og krise, med store forandringer omkring dig, så har du brug for samtaler der rummer og samler. Arbejder du på at kunne sætte grænser på dit arbejde, så har du brug for samtaler der mere aktivt afdækker dine tankemønstre.

Min tilgang
Jeg arbejder ud fra anerkendelse og accept - og sammen med dig lytter jeg mig ind i vanskeligheder samt ressourcer og muligheder. Jeg arbejder helhjertet for at samtaler og terapi bliver konkret og brugbar - og at der er mulighed for fordybelse.
Jeg arbejder dels med psykologiske metoder, og dels med en spirituel tilgang.

Psykologiske metoder 

De psykologiske metoder handler bl.a. om at blive nysgerrig på dine tanker, følelser og handlinger. Hvordan de udspiller sig i forholdet til dine nærmeste, på dit arbejde, din uddannelse eller andre sammenhænge du indgår i. Du vil opdage hvor meget tanker styrer – og at du ikke skal tro på alle dine tanker.

Tanker kan ændres eller tanker kan man lade være, lade dem passere forbi. De har den sandhedsværdi, som du giver dem, og de fortolkninger du vælger. Dette er nyttig viden, der kan afprøves.

Følelser er en kilde til glæde og en kilde til besvær. Du kan ændre på dine følelser ved at ændre på dine tanker. Der er temaer eller situationer hvor det mere handler om at acceptere og rumme en følelse, f.eks. en dybere smerte frem for at ville løbe væk fra den. Acceptere og rumme er forudsætning for forandring. Eller acceptere det du ikke kan ændre.

Opmærksomhed på krop og vejrtrækning er en hjælp til at komme ned i tempo, og til at mærke dig selv. Opmærksomhed på krop og vejrtrækning kan være en del af at forebygge og håndtere stresstilstande. Det at mærke egne følelser og sig selv mere tydeligt hjælper desuden til øget selvfølelse.

I samspillet med familie, venner, naboen eller andre er det givende at undersøge, hvordan du og en anden person bliver “hinandens årsag”. Ved at få større klarhed over, hvad der foregår inde i dig selv og ved at blive nysgerrig på, hvad der kunne foregå i den anden, er det muligt at forløse en situation helt eller delvist - gennem at ændre egne tanker og handlinger. I andre situationer medfører større klarhed at turde række ud efter hjælp.

Det, jeg har beskrevet ovenfor, er en del af de kognitive metoder - dels KRAP som er en forkortelse af Kognitiv Ressourcefokuseret, Anerkendende Praksis; og dels ACT, som står for Acceptance og Commitment Therapy, og endelig CFT, som står for Medfølelsesfokuseret Terapi.

Det spirituelle

Kan man henvende sig til “noget højere” og få hjælp? Ja, det spirituelle omfatter den dybeste tilgang til at møde og overvinde udfordringer, hvad de end indebærer. I samtalen kan vi sammen med kropssansning og vejrtrækning bringe "det højere" ind på en konkret måde. Du får fat i en dybere del af dig selv, du får fat i dit potentiale. Du kan bede om hjælp fra en langt større kærlighedhed og visdom, række ud over dit lille "jeg". det er en mulighed ved enhver udfordring, stress, depression, angst, sygdom, relationelle problemer, voldsomme hændelser o.a. På samme måde når du har nye ønsker for dit liv.

Læs mere om en spirituel tilgang

.

Hvor mange samtaler?

De fleste mærker en bedring i kraft af selve det at gå i gang med samtaler og terapi, fordi man gør noget konkret med det der udfordrer. En del når langt på 5 sessioner, en del har brug for 6- 10 samtaler. Det afhænger af rigtig mange ting. Andre igen fortsætter i et længere udviklingsforløb. Enkelte får sat noget vigtigt på plads på 1- 3 samtaler.

Hvem kommer hos mig?

Voksne og unge.
Jeg glæder mig til at møde dig i min praksis eller online.

Hvad siger klienterne
Det har været en kæmpe glæde at komme hos dig, jeg har fået rigtig meget med mig. Du er nået ind til mig på kort tid.
Lone H, 55 år, stress.

Jeg er meget taknemmelig for vores samtaler. Det har været meget givende. Du er en meget dygtig psykolog.
Jens B. 49 år, depression.

Jeg er blevet mødt som menneske, du har hurtigt set, hvem jeg er. Jeg har følt stor tillid. Og mere end samtaler, det at jeg i små meditationer har sanset kroppen, og fået hjælp fra Moder Jord, har været rigtig godt. Du er meget dygtig.
Randi Ø, 45 år, sexchikane.

Det er det forløb som har været bedst for mig, jeg er også selv blevet mere moden. Jeg har ”klikket” godt med dig; omgivelserne er fantastiske. Du er meget rolig, og det har været godt for mig. Jeg har fået rigtig gode redskaber. De sedler, vi har lavet, hænger på min magnettavle. Når jeg kigger på dem, tænker jeg at ”det skal jeg lige huske”.
Lotte Ø, 40 år. Krise - håbløshed, uro, grådlabilitet – depression gennem mange år.

Du har hjulpet mig med at finde mine indre værdier frem og gjort dem synlige.
Casper J. 27 år, stress og udbrændthed.

Jeg har kunnet lide at komme her, fra jeg trådte ind ad døren første gang. Jeg fortæller alle, hvor meget du har hjulpet mig.
Else Marie W, 77 år, depression.

Jeg får rigtig meget med mig. Jeg tager dine guldkorn helt ind, og så er det ren terapi at køre hertil, her er så smukt.
Tom L., 58 år stress og udbrændthed.

CITAT

Du skal ikke tro på alle dine tanker

KRAP

PRISER

Individuel samtale

975 kr / 55 min.

Inddragelse af pårørende

1100 kr / 55 min.

Supervision

Min faglige baggrund

Kontakt

ADRESSE

Fæstibakke 7, 8680 Ry

SKRIV TIL

mail@benderiis.dk

RING PÅ

30 24 50 38

Medlem af Dansk Psykolog Forening  -  CVR. NR. 32 24 71 64