Supervision

Min tilgang er at skabe en åben og tillidsfuld atmosfære,
og at man som supervisand har tydelighed i at gå videre med en given sag.


SUPERVISION

Er du ung psykolog - på vej mod autorisation?
Ønsker du sparring på bl.a.:

- Klarhed på mål
- Hvordan motivere klient og borger
- Ressourcer og muligheder 
- Specifikke metoder 
- Egne ressourcer som psykolog

Supervision er en faglig lærings- og refleksionsproces som både har til formål at støtte den
faglige udvikling og sikre kvaliteten i udøvelsen som professionel. 

Jeg brænder for unge psykologers virke
Min tilgang er at skabe en åben og tillidsfuld atmosfære, og at du går ud af døren med
afklaring på, hvordan du i at kommer videre i en given sag. I gruppe finder jeg det vigtigt at
gruppens samlede viden kommer i spil, og at der er plads og rum til som supervisand at
reflektere over egen psykologisk stil som terapeut eller i forbindelse med andre opgaver.
 
Jeg har særlige kompetencer inden for sorg, krise, alvorlig sygdom og kronisk smerte og
pludselige voldsomme hændelser.
Jeg har et godt kendskab til stress, depression, angst, social angst, tidligere traumer,
selvmordsrisiko og selvmordsforebyggelse. 
 
Supervisionen tilbydes med udgangspunkt i Kognitiv metode, herunder KRAP, Kognitiv,
Ressourcefokuseret, Anerkendende Praksis. Desuden elementer fra Acceptance and
Commitment Therapy, fra Compassion Focused Therapy, og fra Den Motiverende Samtale.

Supervision med 1- 2 personer kan foregå hos mig eller online.

Supervision i gruppe med 3- 4 personer kan foregå hos jer eller online.
Hvis du er fra en anden faggruppe og ønsker supervision så spørg mig.

Links: 

- KRAP, Kognitiv Anerkendende, Ressourcefokuseret Praksis

- KAT, Kognitiv Adfærdsterapi

- ACT, Acceptance and Commitment Therapy

- CFT, Medfølelsesfokuseret Terapi
  
- Den motiverende samtale

Jeg ville gerne dele alle mine forløb med dig

Lotte Bilberg, aut. psykolog

Det er den måde du møder os på og jeg er vild med dine refleksioner

Camilla Winther, aut. psykolog

”Trygt og god faglig sparring - jeg får noget med i hver eneste sag”

Hannah Frydenlund, psykolog

Supervision i gruppe

1500 kr / time

Individuel supervision

1300 kr / time

Min faglige baggrund

Min personlige vej

Kontakt

ADRESSE

Fæstibakke 7, 8680 Ry

SKRIV TIL

mail@benderiis.dk

RING PÅ

30 24 50 38

Medlem af Dansk Psykolog Forening  -  CVR. NR. 32 24 71 64